Vakantiehuizendordogne

Boekings- en (ver)huurvoorwaarden


Reserveren en aanbetalen:
Na ontvangst van het reserveringsformulier krijgt huurder een nota. De nota bestaat uit een aanbetaling van 70% van de totale huursom, die binnen 3 dagen voldaan dient te worden. De rest van de huursom + € 300,-- borg*, dient 4 weken voor aankomst te worden voldaan. Bij geen (tijdige) betaling behouden wij het recht om de reservering te laten vervallen, zonder restitutie van eventuele gedane betaling.

Annuleren:
Annulering door huurder om welke reden dan ook, dient schriftelijk te worden doorgegeven
Ingeval van annulering brengen wij de volgende percentages in rekening:
a) tot 2 maanden voor verblijf, 50% van de totale huursom;
b) tot 4 weken voor verblijf, 70% van de totale huursom;
c) binnen 4 weken voor verblijf, 100% van de totale huursom.
Wij kunnen jullie adviseren om eventueel een reisverzekering met annuleringsdekking af te sluiten.

Annulering en wijzigingen door verhuurder door onvoorziene omstandigheden, zullen vooraf kenbaar worden gemaakt. De verhuurder behoudt zich altijd het recht om een vervangbare vergelijkbare accomodatie aan te bieden, zonder enige extra vergoeding/kosten voor de huurder.

Tarieven:
Alle tarieven zijn in euro (EUR).
De prijzen van de huizen zijn per week, inclusief electra, water en wifi, echter exclusief linnengoed en verwarming. Linnengoed (beddengoed, hand-, thee-, vaat- en baddoeken) kunnen jullie eventueel huren - € 15 p.p.
Verwarmingskosten bedragen (uitsluitend wanneer men aangeeft hier gebruik van te wil maken) per week voor Maison de Maitre A = € 75,-, La Cour = € 60,-, Maison d'Amis = € 40,-. Voor de Luxe Tenten en La Cabane bieden wij geen verwarming aaan. De eventueel aanwezige airconditioning is op basis van 'normaal' gebruik gratis, echter mocht deze in afwezigheid, met ramen open en/of 24/24 uur aanstaan, dan behouden wij ons het recht om deze uit te schakelen.
De eindschoonmaak bedraagt voor Maison de Maitre A = € 120,-, La Cour = € 100,-, Maison d'Amis en Luxe Tent = € 75,- en La Cabane = € 85,-.
De eindschoonmaak is geen grote schoonmaak. Ingeval wij extra (schoonmaak)werkzaamheden dienen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het terugplaatsen van meubelen, schoonmaken van de bbq enzovoorts, brengen wij extra kosten in rekening.
De schoonmaakkosten, gemeentelijke heffingen en toeslagen ( € 1,50 p.p.p.d. - alleen volwassenen) dienen bij vertrek te worden voldaan.
Voor een verblijf van een hond (na toestemming) brengen wij € 30,- p/w in rekening.

Aankomst en vertrek:
De minimale huurperiode (in het hoog- en midden seizoen) bedraagt 1 week en is van zaterdag tot zaterdag, echter staat het jullie vrij eerder te vertrekken en/of later aan te komen in de door jullie gehuurde periode. Voor alle boekingen geldt een aankomsttijd tussen 15:30 uur en 18:00 uur en een uiterste vertrektijd van 10.00 uur. Wij kunnen alleen een controle uitvoeren op zaterdag vanaf 09:00 tot 10 uur of van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:30 tot 17:00 uur, ingeval dat jullie eerder vetrekken dan zaterdag. Voor een controle dient de woning leeg en bezemklaar opgeleverd te worden, dienen de bedden afgehaald te zijn en dienen wij de sleutel(s) persoonlijk van jullie retour te hebben ontvangen.

Verblijf:
Het restaurant is alleen voor gebruik van de gasten van het restaurant en alleen tijdens de openingsdagen/-tijden van het restaurant.
Eigen consumpties mogen alleen genuttigd worden in jullie eigen huis en tuin.
Wij willen jullie verzoeken om geen bijtende stoffen, medicijnen, damesverband en billendoekjes in de toilet en/of wasbak te gooien.
Jullie vuil kunnen jullie gooien in de grijze containers, echter (net als bij jullie thuis) mogen hier geen plastic en glazen flessen in. Deze kunnen jullie weggooien in de speciale plastic- en glasbakken die in het dorp aanwezig zijn.
Wij willen jullie vriendelijk verzoeken om NIET naar een andere accommodatie te gaan tijdens de wisselingen. Wij hebben de voor ons gereserveerde tijd voor de schoonmaak en reparatie(s) hard nodig. Ook jullie willen op tijd over jullie accommodatie kunnen beschikken.
Wij dienen jullie erop te wijzen dat het gedurende zomermaanden verboden is om een vuur te ontsteken.
Het is verboden om beeldmateriaal (in de ruimste zin van betekenis) te gebruiken voor publicatie zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaren.

Bezetting/gasten/huisdieren:
In de door jullie gehuurde accommodatie mogen slechts die personen aanwezig zijn die op het reserveringsformulier staan vermeld en wij gaan uit van een verblijf van 1 gezin per woning.
In het geval dat er zich gasten van jullie, die niet op het reserveringsformulier staan vermeld of zonder voorafgaande toestemming van ons in de door jullie gehuurde accommodatie en/of op ons sterrein bevinden, dan behouden wij ons het recht de huurovereenkomst met directe ingang en zonder enige restitutie wegens wanprestatie te beëindigen. Voor extra personen in een accommodatie of meer dan 6 personen in Maison de Maitre brengen wij €125 p/w in rekening.
Zonder toestemming van verhuurder zijn huisdieren niet toegestaan en deze mogen nooit tot overlast zijn, zij dienen in jullie eigen tuin/huis te verblijven, op het algemeen terrein aangelijnd te zijn, niet in slaapkamers te komen en niet op (lig)banken en/of (lig)stoelen te komen.

Gebruik van het zwembad:
De huurder verplicht zichzelf, zijn/haar medehuurders, gedurende het verblijf op ons landgoed ten allen tijde tot het afsluiten van het toegangshek van het zwembad en aanvaardt daarvoor de verantwoordelijkheid. Het zwembad is nadrukkelijk VERBODEN voor kinderen zonder begeleiding van hun ouder(s).
Het zwembad met verwarming is operationeel in de periode 8 juni tot 7 september (in 2019). In het zwembad mogen geen opblaasspeelgoed en voetballen gebruikt te worden. Ander speelgoed dient bij het verlaten van het zwembad meegenomen te worden.

Aansprakelijkheid huurder:
Jullie verblijf op ons landgoed is geheel op eigen risico.
Jullie worden geacht de accommodatie met alle zaken welke bij het gehuurde horen in dezelfde conditie achter te laten zoals jullie ze bij aanvang van uw verblijf aantrof. Jullie zijn verantwoordelijk voor alle schade die zich tijdens jullie verblijf in en om de accommodatie voordoen en zullen aansprakelijk worden gesteld voor vervanging met nieuw (standaard kunt u dit verhalen op uw verzekering). Wij vragen een waarborgsom van € 300,-. De waarborgsom wordt uiterlijk binnen 2 weken na jullie vertrek en controle terugbetaald per bank, ingeval van geen schade.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van in de accommodatie of op het terrein achtergelaten eigendommen evenals schade en (persoonlijk) letsel van welke aard dan ook (inclusief door het gebruik van zwembad) berokkend aan of door huurder.
Huurder is verantwoordelijk voor het betamelijke gedrag van medehuurders in zijn of haar gezelschap. Indien huurder of iemand uit het gezelschap zich zodanig gedraagt dat de in Europa algemeen geldende normen van betamelijkheid worden geschonden, dan behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst met directe ingang, zonder enige restitutie, wegens wanprestatie te beëindigen